Son Eklenenler
 • Acil Tıp Nedir?

  Acil Tıp Nedir? Acil Tıp, hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınıp müdahalesinin …

 • Hipovolemik Şok

  Tanı Esasları – Kan veya plazma kaybı nedeniyle intravasküler hacmin azalması – Kan kaybı nedeniyle:…

 • Temel Yaşam Desteği

  Nissan qashqai 2l diesel mpg, Paraurti anteriore ford fiesta anno 2007, Volkswagen golf sat nav cd …

 • Acil Tıp Nedir?

  Acil Tıp, hemen bakım gerektiren, ayrıştırılmamış ve tanısı konulmamış akut hastalık ya da yaralanma…

 • İlkyardım nedir?

  Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanınc…

 • İlk Yardım Yönetmeliği

  Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Devamını Oku