Son Eklenenler
Anasayfa / admin

admin

Nöral Terapi Antalya

Antalya Nöral Terapi Merkezi – 0532 422 7398 Dr.Bülent Tütüncü İletişim Nöral Terapi Nedir? Nöral Terapinin Yan Etkileri Var mıdır? Sıkça Sorulan Sorular Dr.Bülent Tütüncü Nöral Terapi Nedir? Sıkça Sorulan Sorular Nöral Terapi İletişim Home / Nöral Terapi Nedir? Nöral Terapi Nedir? Nöral Terapi Nedir?  Tamamlayıcı bir tedavi olan Nöral Terapi, esas …

Devamını Oku

Acil Tıp Nedir?

Acil Tıp Nedir? Acil Tıp, hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınıp müdahalesinin yapılmasını sağlayan bir tıp dalıdır. Acil Tıp, özellikle acil sağlık sorunlarının çözümü için hastane öncesi ve hastanelere bağlı acil servislerde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasını, ölüm ve sakatlıkların önlenmesini hedef almıştır. Hastalıklarda ve yaralanmalarda acil tıp doktorları, …

Devamını Oku

Hipovolemik Şok

Tanı Esasları – Kan veya plazma kaybı nedeniyle intravasküler hacmin azalması – Kan kaybı nedeniyle: eksternal travma veya internal kanama (ektopik gebelik, hemotoraks, vd.) – Plazma kaybı nedeniyle: eksternal (yanık, kusma, diyare ), veya internal (pankreatit veya bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ‘üçüncü boşluk’ gelişmesi ) olur – Sık görülen fakat aşikar olmayan …

Devamını Oku

İlk Yardım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamını Oku

Acil Tıp Nedir?

Acil Tıp, hemen bakım gerektiren, ayrıştırılmamış ve tanısı konulmamış akut hastalık ya da yaralanmalara sahip hastalara randevusuz bakım verme alanında ihtisas düzeyinde eğitim verilen bir tıp anadalıdır. Tanım olarak, uzun süreli ya da takip içeren bakım hizmetleri Acil Tıp kapsamına girmez. Acil Tıp hekimleri hastaları resüsite ve stabilize etmek, genel bakıma uygun …

Devamını Oku

İlkyardım nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Temel ilkyardım görselleri Acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık …

Devamını Oku

Temel Yaşam Desteği

Solunum ve kalp durması nedir ? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.Kalp durmasına 5 dakika içinde içinde müdahale edilmezse oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Temel Yaşam Desteği nedir? Temel …

Devamını Oku

Kanamalarda İlk Yardım

Kanama nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: Kanamanın hızına, Vücutta kanın aktığı bölgeye, Kanama miktarına, Kişinin fiziksel durumu ve yaşına. Kaç çeşit kanama vardır? Vücutta kanın aktığı bölgeye göre üç çeşit kanama vardır : Dış kanamalar: …

Devamını Oku

Basitleştirilmiş Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği

Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği Yanıtsızlık bulguları ve ayrıca eğer hasta yanıtsızsa ve nefes almıyor veya normal nefes almıyorsa (yalnızca iç çekmesi olan kurban gibi) KPR’nin başlatılması temeline dayanan hemen tanıma ve acil yanıt sistemini etkinleştirme önerileri detaylandırıldı.  Yüksek kaliteli KPR için öneriler vurgulandı (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir basıdan sonra göğüsün …

Devamını Oku